Quy trình tổ chức sự kiện (dành cho quản lý sự kiện)

TỔ CHỨC SỰ KIỆN Trước sự kiện Chuẩn bị học liệu Liên hệ với diễn giả, giảng viên về học liệu chuẩn bị cho buổi sự kiện, hội thaỏ Lên lịch trình sự kiện hoặc lấy lịch trình sự kiện từ diễn giả Set up phòng, bàn ghế Tùy từng sự kiện mình sẽ set…

Đọc thêm

Hướng dẫn chạy nhạc sự kiện

Về nguyên lý chung: Chạy nhạc là việc sử dụng nhạc để hỗ trợ cho giảng viên trong việc giữ năng lượng buổi học luôn ở mức cao. Do vậy, âm nhạc sẽ được sử dụng vào lúc giảng viên không nói như: Lúc chào đón học viên đến, ngồi chờ vào buổi học. Lúc…

Đọc thêm

KHÓA HỌC TRÊN UNICA DÀNH CHO CHUYÊN GIA

DANH SÁCH KHÓA HỌC Sử dụng tài khoản và mật khẩu dưới đây để đăng nhập trên Unica và vào mục “khóa học của tôi” để học. Tài khoản: vantaygoldkids6@gmail.com Mật khẩu: goldkids Đăng nhập Unica: TẠI ĐÂY

Đọc thêm

KHÓA HỌC TRÊN UNICA DÀNH CHO TƯ VẤN VIÊN

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC Sử dụng tài khoản và mật khẩu dưới đây để đăng nhập trên Unica và vào mục “khóa học của tôi” để học. Tài khoản: marketing.goldkids@gmail.com Mật khẩu: damthanhcong Đăng nhập Unica: TẠI ĐÂY

Đọc thêm

KHÓA HỌC TRÊN UNICA DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

DANH SÁCH KHÓA HỌC Sử dụng tài khoản và mật khẩu dưới đây để đăng nhập trên Unica và vào mục “khóa học của tôi” để học. Tài khoản: Goldkids.vn@gmail.com Mật khẩu: goldkids Đăng nhập Unica: TẠI ĐÂY

Đọc thêm

Bộ Starkit dành cho tư vấn viên

Tải về: TẠI ĐÂY Danh mục: Chế độ lương cho tư vấn viên mới Hợp đồng lao động Hợp đồng thử việc Lộ trình công danh của tư vấn viên Lương và chế độ của tư vấn viên Mô tả công việc của tư vấn viên Yêu cầu công việc vị trí tư vấn viên

Đọc thêm