Về chúng tôi

TẦM NHÌN

– Trở thành tập đoàn tư vấn ứng dụng công nghệ giáo dục hàng đầu, cung cấp Dịch vụ Tư vấn giáo dục – Đào tạo – Định hướng nghề nghiệp tin cậy và có uy tín nhất Việt Nam.

– Là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức giáo dục: kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đào tạo ngoại ngữ hàng đầu của Việt Nam

image001

SỨ MỆNH:

– Thúc đẩy và định hướng các cá nhân, tổ chức nhận ra tiềm năng của chính họ thông qua việc cung cấp và ứng dụng các công cụ sống tuyệt vời về não bộ.

– Xây dựng nền tảng vững chắc về các khóa học kỹ năng sống, tạo ra những giá trị nhân văn cho hế hệ Việt Nam.

– Phục vụ bằng tâm huyết của những người yêu trẻ, đam mê cống hiến vì thế hệ trẻ Việt Nam sống hạnh phúc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

–  Đầu tư công nghệ, khám phá tiềm năng cuả thế hệ Việt Nam.

– Phục vụ bằng tâm – tài – đức.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ:

– Tập trung tăng chỉ số hạnh phúc của con trẻ.

– Cải tiến chất lượng sản phẩm

– Đem giá trị thân thiện và  rộng lượng nhất phục vụ cộng đồng.

CAM KẾT:

– Cống hiến bằng tâm huyết.

– Trao hiếu biết, khoa học và kinh nghiệm sống hữu ích để nhận phúc đức từ thế hệ sau.

– Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho các thành viên công ty.

image003

TINH THẦN ĐỘI NGŨ GOLDKIDS:

– Chân thật, ghi nhận và cảm ơn.

– 3 Chữ Trung – Trung Dung – Trung Thực – Trung thành

– 3 Không – Không ngại khó – không ngại khổ  – Không ngừng vươn lên.

3d people on white background.

3d people on white background.

 

 

GOLDKIDS , CHÚNG TÔI LÀ SỰ KHÁC BIỆT!