Quy trình tổ chức sự kiện (dành cho quản lý sự kiện)

TỔ CHỨC SỰ KIỆN Trước sự kiện Chuẩn bị học liệu Liên hệ với diễn giả, giảng viên về học liệu chuẩn bị cho buổi sự kiện, hội thaỏ Lên lịch trình sự kiện hoặc lấy lịch trình sự kiện từ diễn giả Set up phòng, bàn ghế Tùy từng sự kiện mình sẽ set…

Đọc thêm

Hướng dẫn chạy nhạc sự kiện

Về nguyên lý chung: Chạy nhạc là việc sử dụng nhạc để hỗ trợ cho giảng viên trong việc giữ năng lượng buổi học luôn ở mức cao. Do vậy, âm nhạc sẽ được sử dụng vào lúc giảng viên không nói như: Lúc chào đón học viên đến, ngồi chờ vào buổi học. Lúc…

Đọc thêm