Giáo Sư LIN JUI PIN – Nhà sáng lập Sinh trắc học Dấu vân tay

Giáo sư Lin Jui Pin sinh ra ở Đài Loan năm 1967. Ông đã cống hiến cả đời mình trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu về Sinh trắc học Dấu vân tay và những ứng dụng của ngành trong việc phát triển tiềm năng con người.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giảng dạy tại Đài Loan trong các lĩnh vực như toán học, phát triển tư duy trẻ em và phát triển các khoá học huấn luyện.Ông thường xuyên có các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về sức khoẻ cũng như Ngôn ngữ lập trình tư duy (NLP) tại thành phố Taichung.

Giáo sư Lin hiện đang giữ chức chủ tịch của các tổ chức sau:

Well Gene Sciences Inc. Giám Đốc
Chong Hwa Spiritual, Mental & Physical Association Chủ tịch
Potential Development Unit Chủ tịch
Proactive Intelligence International Giảng viên
Zhong Shan University Training Society Giám Đốc
Yuanzhi University Lifelong Learning Department Chủ tịch
Taiwan School-Tutorial Association Chủ tịch   
Taiwan National Healthy Living Association Chuyên gia tư vấn
Lions’ Educational Club Chuyên gia tư vấn

 

Giáo sư Lin Jui Pin là nhà sáng lập khoa học Sinh trắc học dấu vân tay. Ông đã phát triển ngành khoa học này kết hợp với một phần mềm vi tính. Chức năng của phần mềm này là tạo ra một bài báo cáo phân tích về: tiềm năng của não bộ, tài năng và đặc trưng tính cách của một người.Hiện nay, ông phối hợp với rất nhiều đối tác trong lĩnh vực giáo dục tại nhiều nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, ông đã tích lũy được một lượng thông tin vô giá và tạo sự phát triển vượt bậc cho ngành Sinh trắc học dấu vân tay hiện nay.Ông đã dành ra hơn 15 năm để phân tích và cải thiện kỹ thuật Sinh trắc dấu vân tay. Những đóng góp to lớn và công trình nghiên cứu của ông được Mỹ cấp bằng sáng chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *